ร้าน Rich Coffee House ถ.ศรีภูมิ ( คูเมืองด้านใน )   ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-227245  เปิดบริการทุกวันตั้งแต่  07.00 น.- 20.00 น.เว็บไซต์ www.richcoffee-house.com